Expertgroep 'kinderen'


Ook Thera de Haan, ambulance-verpleegkundige bij de RAVU, was bij de eerste bijeenkomst van de expertgroepen aanwezig. Toen werkten de deelnemers aan de hand van processtappen die al op papier stonden de risico’s voor kinderen verder uit. Een voorbeeld daarvan is het feit dat de MKA in situaties waarbij kinderen betrokken zijn vaak met veel paniek te maken krijgt. Daardoor kunnen fouten ontstaan rond bijvoorbeeld een juiste inschatting van de leeftijd van het kind en de vraag of het patiëntje nog ademt. Gevolg daarvan kan zijn dat een MMT niet vroeg genoeg wordt ingezet.

Een ander risico hangt samen met de kennis van de verpleegkundige. Een verkeerde interpretatie van observaties bij een kind komt nogal eens voor doordat de meeste kennis van toepassing is op volwassenen. Bovendien komt zorgverlening aan kinderen relatief weinig voor en dat maakt de kans op bijvoorbeeld foute medicatie-berekeningen groter. Ook materiaal kan een risico zijn. Kindjes liggen los in de couveuse en dat heeft gevolgen als de ambulance ineens moet remmen of erger nog, wordt aangereden. Wat grotere kinderen zijn vaak ook lastig te vervoeren. Een Maxi Cosi is nog wel eens lastig voor de ademhaling en als kinderen angstig zijn en bij ouders op schoot zitten blijft de gordel vaak achterwege.

Thera de Haan: “Met de blik op al deze voorbeelden kun je stellen dat het belangrijk is dat de ambulancemedewerker zich vaardig en kundig genoeg voelt. Die mening delen  alle mensen die op 7 juni aanwezig waren.  Vervolgens is er gekeken naar mogelijke oplossingen. Training en scholing kan belangrijk zijn, bijvoorbeeld rond prehospitale zorgverlening aan kinderen. Simulatieonderwijs is daarbij een goed hulpmiddel omdat je dan meer de emotionele kant benadrukt en creativiteit om met een situatie om te gaan stimuleert. Daarnaast is ook het ontwerpen van een instrument een optie. Door de MKA-centralisten bij één van de collega’s  wordt er bijvoorbeeld een nieuw systeem uitgeprobeerd. Dan moet er letterlijk worden voorgelezen wat er staat en komen verplichte velden (met vragen over leeftijd van een kind en of hij of zij nog ademt) in beeld. Tenslotte hebben we ook verkend of functiedifferentiatie kan bijdragen aan het verbeteren van de patiëntveiligheid van kinderen.”