Pilot cultuur


RAV IJsselland en Ambulance Oost trekken samen op in deze pilot. Paul Voorhorst (staffunctionaris kwaliteit Ambulance Oost) legt uit waarom men voor dit thema is gegaan. “We hadden weinig met patiëntveiligheid. Het speelt natuurlijk altijd bij een ander, we wij letten wél goed op. Als je een beetje uitkijkt valt het wel mee. Ik heb mezelf dat ook een paar keer hardop horen zeggen. Nu blijkt wel dat dat niet zo is. Als je je erin verdiept ga je zien dat je moet samenwerken en er echt mee aan de slag moet. Het moet bij iedereen door de aderen stromen. Dat moet dit programma teweegbrengen. Ik hoop dat de sector straks inderdaad hele concrete instrumenten krijgt aangereikt. Dan hebben we collega’s door middel van het programma echt met raad en daad kunnen bijstaan.

Cultuurverandering is inderdaad lastig. We hebben er ook echt een poosje over gedaan om concreet te krijgen waar het over gaat. Wat is cultuur, hoe zouden we onze cultuur omschrijven, wat is patiënt-veiligheid en wat betekent risicobeheersing? We zijn een beroeps-groep van doeners. Om cultuur bespreekbaar te krijgen is het belangrijk er in de volle breedte aandacht aan te besteden: de werkvloer, leidinggevenden en directies moeten in beeld komen.

Eén van de instrumenten die we daarbij gaan inzetten is een film. Daarin staat een casus centraal. Voorafgaand daaraan schetsen we waar patiëntveiligheid eigenlijk over gaat. Aan de hand van een voorbeeld komt de impact van fouten aan de orde. En tenslotte proberen we een lijn te trekken naar de toekomst. Wat kun je doen om het te voorkomen? We willen met een film aan de gang omdat een voorbeeld ons aansprak. In die film werd het thema op een indrukwekkende maar zuivere manier neergezet. Verder ontwikkelen we een checklist om aandacht te krijgen voor patiëntveiligheid. Daarbij hebben we een voorbeeld vanuit de huisartsensector gebruikt. Het gaat bij die checklist niet eens zozeer om de score maar meer om het feit dat degene die de lijst invult stilstaat bij het thema. Met de film en de checklist hopen we een goede aanpak voor cultuurverandering in het kader van patiëntveiligheid neer te zetten.”