Expertgroep patiënt met hartfalen


Matthijs de Visser (ambulance-verpleegkundige) is positief over de bijeenkomst van 7 juni: “Het was goed georganiseerd en iedereen kwam aan bod. Ik vond het verrassend dat er zo veel goede uitkomsten ontstonden. We hebben concrete oplossingen en mogelijke testen bedacht die we in de praktijk kunnen uitproberen. Bij de ene oplossing gaat dat makkelijker dan bij de andere. Echt hele goede ideeën vragen soms meer tijd en geld om ze te kunnen te implementeren.

De vorige bijeenkomst stond ik helemaal blanco ten opzichte van het thema. Nu kreeg ik er al veel meer beeld van. Zelf ben ik gemotiveerd om vanuit mijn professie een bijdrage te leveren aan het verbeteren van zorgtrajecten. Mijn organisatie, de RAD Hollands Midden, stelt me daar ook toe in staat. Ik ben oorspronkelijk CCU/IC-verpleegkundige en heb een tijd op de hartbewaking gewerkt. Cardiologie trekt mijn aandacht, ik ben dan ook betrokken bij tal van ontwikkelingen die lopen bijvoorbeeld bij een onderzoek naar verbetering van prehospitale behandelingen waarin de RAD participeert.

Ten aanzien van patiëntveiligheid vind ik opvallend dat veel risico’s niet specifiek zijn voor patiënten met hartfalen. Maar bij deze categorie heeft verwisseling van medicijnen bijvoorbeeld wel enorme impact. Dat hangt samen met het feit dat er veel medicatiemomenten zijn en dat toedieningsvormen en ook ampullen sterk op elkaar lijken. Dit is al bij verschillende ambulancediensten gesignaleerd alleen iedereen probeert tot nu toe eigen oplossingen te vinden. Daar kunnen we nu gezamenlijk in optrekken.

Belangrijk daarbij is bewustwording en er zijn hulpmiddelen om dat te versterken. Het risico bestaat nu eenmaal dat als je heel druk bezig bent geweest met een reanimatie je iets vergeet in de overdracht. Daarom gaan we nu een aantal situaties waarin een patiënt vanuit de ambulance in het ziekenhuis wordt aangeboden filmen. Vervolgens laten we de ontvangers vertellen welke informatie ze hebben gekregen en dan checken we op beeld wat er daadwerkelijk is gezegd. Binnen de expertgroep bekijken we wie dit idee, als het verder is uitgewerkt, gaat oppakken. We hebben ook oplossingen besproken die op een veel grotere schaal spelen omdat we het toch belangrijk vonden die te benoemen. Een voorbeeld daarvan is vervoersdifferentiatie.”