Als eerste HKZ-gecertificeerd voor cliënt-/patiëntveiligheid


Jack Versluis is een trotse RAV-directeur. Als eerste zorginstelling behaalde de RAVU in mei jl. het HKZ-certificaat cliënt-/patiënt-veiligheid. “Dit is het resultaat van jaren hard werken aan de kwaliteit van onze organisatie die opgebouwd is rondom de zorg en veiligheid voor patiënten. Na de HKZ-certificering in 2002, de INK-erkenning in 2004 en de INK-onderscheiding in 2006 is dit voor ons een nieuwe belangrijke stap voorwaarts.

In 2007 zijn we gestart met een intern auditteam om systematisch risicoanalyses van onze werkprocessen te maken. Hier zijn regelmatig verbeteracties uit naar voren gekomen die we gïmplementeerd hebben. Het belangrijkste element hierbij is de bottum-up benadering. Onze professionals worden zo direct bij de verbeteracties betrokken en leren tegelijkertijd het belang ervan in te zien. In navolging van de introductie van een veiligheidsmanagement-systeem (VMS) in de ziekenhuizen hebben wij in 2008 één en ander voor onze organisatie vormgegeven. Nog nadrukkelijker gaat het er hierbij om op een juiste wijze aandacht te besteden aan de veiligheidsrisico’s voor onze patiënten, maar zeker ook voor onze medewerkers. Een tiental speerpunten hebben we gedefinieerd zoals overdrachtsmomenten, pijnbestrijding en situatiemanagement.

Ook in trainingen besteden wij veel aandacht aan het onderkennen van risico’s en het vermijden ervan. Met behulp van specifieke technieken hebben we de non-technical skills op een hoger niveau gebracht. Deze trainingen organiseren we regelmatig samen met onze ketenpartners om de samenwerking te bevorderen.

Er is nog veel te vertellen over  de opzet en resultaten van ons VMS. Het belangrijkste blijft het proces dat iedere organisatie met zijn eigen medewerkers moet doorlopen om bewustwording te creëren om samen te werken aan verbeteringen. En dat is eigenlijk veel belangrijker dan het behalen van een certificaat”.