Themabijeenkomst over Debatteren


Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 8 juni jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over debatteren. Circa 20 belangstellenden uit de sector reisden af naar Bilthoven en namen deel aan deze bijeenkomst.
 
Dirk van Dorsselaer, senior trainer bij het Nederlands Debat Instituut, verzorgde de inhoud van deze middag. Het vertrekpunt was de klassieke retorica. Dit is de bron van alle moderne theorieën over communicatie. Vervolgens kwamen er diverse debattechnieken aan bod. Het Nederlands Debat Instituut is er namelijk van overtuigd dat het oefenen met debatteren de beste manier is om beter te leren presenteren, argumenteren, kritisch luisteren en snel reageren. Alle elementen die nodig zijn om overtuigend te spreken en te vergaderen worden met het debat tegelijkertijd ontwikkeld. De middag werd afgesloten met een debat over actuele thema´s in de ambulancezorg om de geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen.
 
AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement
AZN organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met deze themabijeenkomsten wil AZN het middenmanagement relevante informatie aanreiken. Ook wil de brancheorganisatie hen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, zodat de middenmanagers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.