Wijzigingen CZO-opleidingen


Vanaf 23 mei 2017 zijn er door het CZO een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg en voor de opleiding tot ambulanceverpleegkundige korte tranche (huidige instroom tot de opleiding ambulanceverpleegkundige) en cardiaccare tranche (CC- tranche). Deze laatste variant biedt nieuwe instroommogelijkheid voor cardiaccareverpleegkundigen in de opleiding tot Ambulanceverpleegkundige. De wijzigingen zijn tot stand gekomen met waardevolle input vanuit het werkveld.

Overzicht wijzigingen
Het betreft de volgende wijzigingen:
  • De aanvraagformulieren voor bovenstaande opleidingen zijn aangepast aan de huidige erkenningssystematiek.
  • De instroomeisen voor de opleiding tot ambulanceverpleegkundige zijn gewijzigd: Naast de intensivecareverpleegkundige, spoedeisendehulpverpleegkundige en anesthesiemedewerker (de laatste mits ingeschreven als verpleegkundige in het BIG register)  kan nu ook de cardiaccareverpleegkundige instromen in deze opleiding.
  • In deel 2B van het aanvraagformulier voor ambulanceverpleegkundige staan de kwantitatieve eisen beschreven voor zowel de bestaande korte tranche, opleidingsduur 9 maanden, als voor de CC tranche, waarvan de opleidingsduur gesteld is op 12 maanden.
Bovengenoemde wijzigingen met betrekking tot instroomeisen en opleidingsduur hebben geen invloed op de te behalen eindtermen zoals beschreven in het D&E ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg.
Meer informatie over de wijzigingen is na te lezen op de website van het CZO. Op de website van het CZO staan ook de aangepaste aanvraagformulieren.