Ambulancenorm EN 1789 Medische voertuigen en hun uitrusting wordt herzien


De Europese norm NEN-EN 1789 'Medische voertuigen en hun uitrusting - Ambulances' uit 2007, gaat in revisie. De NEN-EN 1789 bepaalt de algemene eisen die worden gesteld aan alle ambulancevoertuigen die rijden op de Nederlandse wegen. Denk aan afmetingen, vermogen, aanwezige apparatuur, techniek en veiligheid van de voertuigen. Daarbij specificeert EN 1789 eisen met betrekking tot de crashtestmethodes van het voertuig en het brancardsysteem. Nederlandse experts die hierover willen meepraten binnen de Europese werkgroep of de Nederlandse normcommissie voor ambulances en uitrusting worden uitgenodigd zich aan te melden bij NEN.

 
EN 1789
De Norm EN 1789 'Medische voertuigen en hun uitrusting - Ambulances' maakt onderscheid tussen drie typen ambulancevoertuigen, op basis van de mate waarin ze uitgerust zijn voor het uitvoeren van medische behandeling tijdens het transport van de patiënt. Deze eisen maken het mogelijk voertuigen te vergelijken en kosteneconomisch aan te schaffen. De classificatie van voertuigen varieert van een type A transportambulance, welke puur is uitgerust voor het vervoer van de patiënt, tot een type B spoedambulance en een type C intensive care unit, waarin uitgebreide medische behandeling mogelijk is.
Vrijwel de meeste ambulancevoertuigen die rondrijden op de Nederlandse wegen behoren tot de B of C classificatie voertuigen en vallen binnen het toepassingsgebied van de EN 1789. Er zijn ook voertuigen in gebruik die niet in norm EN 1789 zijn opgenomen, zoals mobiele intensive care units, motorfietsen, fietsen, rapid responders en zorgambulances.

Revisie
Vanwege het recent gepubliceerde amendement ten aanzien van de richtlijn 2007/46/EG ‘Motorvoertuigen en aanhangwagens’ en voortschrijdend inzicht in de techniek moet de bestaande norm over medische voertuigen en hun uitrusting worden aangepast. De norm zal opnieuw worden geharmoniseerd met de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC en gelden voor de Nederlandse markt.
 
NEN-commissie Ambulances en uitrusting
De NEN normcommissie 301094 'Ambulances en uitrusting' is de Nederlandse expertgroep die de revisie van EN 1789 actief volgt. De leden van de normcommissie streven gezamenlijk naar duidelijke afspraken over voertuigen, systemen en apparatuur tussen voertuigbouwers en regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s), voor een efficiënte inzet van middelen en voor goede samenwerking tussen de Nederlandse zorgorganisaties. De herziening van de algemene ambulancenorm geldt daarmee als speerpunt voor de normcommissie. Leden van de commissie nemen deel aan de Europese werkgroep.
 
Meer informatie  over de herziening?

Indien u wilt deelnemen aan de herziening van EN 1789 of meer informatie wenst, kun u contact opnemen met NEN, via Ellen Drop, tel. (015) 2 690 302.
 
Deelnemen aan de NEN-commissie Ambulances en uitrusting?
Wilt u als belanghebbende partij deelnemen aan de NEN-commissie ‘Ambulances en uitrusting’ of meer informatie over de commissie? Stuurt u dan een mail naar NEN Zorg & Welzijn