Themabijeenkomst over de aanpak van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag


Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 16 maart jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over de aanpak van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in de organisatie. Circa 25 belangstellenden uit de sector reisden af naar Bilthoven en namen deel aan deze bijeenkomst.

 
Voor de meeste mensen is het respecteren van de grenzen van de ander een normale omgangsvorm. Af en toe gaat er echter iets mis: iemand wordt lastig gevallen met gedrag waar hij of zij absoluut niet van gediend is of wordt geïntimideerd. Ongewenst gedrag kan het plezier in het werk behoorlijk verstoren en grote gevolgen hebben voor de betrokkenen. De doelstelling van deze themabijeenkomst was gericht op bewustwording van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag en wat leidinggevenden kunnen doen wanneer hier sprake van is. Els Overduin - vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit en trainer bij het GIMD / Zorg van de Zaak – verzorgde deze bijeenkomst en reikte informatie en praktische tips aan om de aanpak van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie nader in te vullen of aan te scherpen.
 
AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement
AZN organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met deze themabijeenkomsten wil AZN het middenmanagement relevante informatie aanreiken. Ook wil de brancheorganisatie hen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, zodat de middenmanagers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.
 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Betty van der Roest, programmamanager AZN.