Voortgang onderzoeksproject ‘eerste hulp geen vervoer’


Achtergrond
Het project ‘eerste hulp geen vervoer’ is een systematische literatuurstudie die loopt van 1 maart tot en met 31 december 2016. Tijdens de eerste fase van het project is de scope voor de systematische literatuurstudie vastgesteld. Hiervoor zijn (a) lopende studies op het thema EHGV geïnventariseerd en (b) (focusgroep)interviews gehouden met zorgprofessionals in het primaire proces en vertegenwoordigers uit management en ketenpartners. Tijdens de tweede fase is op systematische wijze literatuur gezocht, beoordeeld en samengevat.

 
Scope van de literatuurstudie
De literatuurstudie richt zich op 7 deelonderwerpen gerelateerd aan EHGV. De 7 onderwerpen zijn:
  1. Incidentie EHGV
  2. Patiëntkenmerken van patiënten waarbij EHGV plaatsvindt
  3. Bestaande richtlijnen en protocollen voor EHGV
  4. Triagecriteria en -uitkomsten voor EHGV
  5. Zorg na EHGV (zelf gekozen of op verwijzing)
  6. Competenties die ambulanceverpleegkundigen nodig hebben om EHGV uit te voeren
  7. Factoren die de ambulanceverpleegkundige beïnvloeden tijdens het beslisproces EHGV
 
Voortgang
Op dit moment zijn 67 artikelen geïncludeerd in de literatuurstudie. Van deze 67 artikelen wordt de methodologische kwaliteit beoordeeld en worden gegevens uit de artikelen gehaald. De eindproducten van het project bestaan uit een beknopte Nederlandstalige rapportage en een Engelstalig artikel in een peer reviewed wetenschappelijke tijdschrift. Beide eindproducten worden opgeleverd in het voorjaar van 2017.
 
Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN, of Remco Ebben, projectleider senior onderzoeker lectoraat acute intensieve zorg.