Geslaagde themabijeenkomst over het tuchtrecht


Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 1 december jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over het thema tuchtrecht. Circa 15 belangstellenden uit de sector reisden af naar Bilthoven en namen deel aan deze bijeenkomst.

 
Tijdens deze laatste themabijeenkomst van 2016 stonden zowel de juridische kant als de uitwisseling van ervaringen met het tuchtrecht centraal. Reyer Caderius van Veen van Hanze Legal verzorgde een bijdrage over de theorie en de relevante jurisprudentie op dit terrein. Tijdens de presentatie maakte hij onder andere gebruik van geanonimiseerde zaken uit de ambulancepraktijk. Albert van Eldik, benoemd deskundige tijdens een tuchtzaak, en Ben Goosselink, ambulanceverpleegkundige en lid van een regionaal tuchtcollege, deelden vervolgens hun ervaringen met verschillende tuchtzaken. Fré de Vries, jurist gezondheidsrecht bij Hanze Law, reflecteerde op de verschillende bijdrages. Aangezien er voldoende ruimte was om in te gaan op specifieke vragen die leefden, kijken we terug op een interactieve middag.
 
AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement
AZN organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met deze themabijeenkomsten wil AZN het middenmanagement relevante informatie aanreiken. Ook wil de brancheorganisatie hen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, zodat de middenmanagers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Betty van der Roest, programmamanager AZN.