Joke Mintjes Award 2016 voor onderzoek Protocolopvolging wervelkolomimmobilisatie


Op 17 november jl. ontving Jorik Loef, student Bachelor Medische Hulpverlening, de Joke Mintjes Award 2016 voor zijn kwaliteitsproject ‘Protocolopvolging wervelkolomimmobilisatie’.

 
De Joke Mintjes Award is een aanmoedigingsprijs voor het beste studentproject Acute Intensieve Zorg. De prijs wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt tijdens de Invitational Conference van het Lectoraat Acute Intensieve zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).
 
Protocolopvolging wervelkolomimmobilisatie
Jorik Loef voerde zijn kwaliteitsproject uit bij de RAV Brabant Midden-West-Noord. Doelstelling van het kwalitatieve onderzoek was inzicht te krijgen in de factoren die een ambulanceverpleegkundige beïnvloeden in de opvolging van het protocol wervelkolomimmobilisatie. Met als doel aanbevelingen te kunnen geven over protocolopvolging en implementatie. Een artikel over het onderzoek wordt gepubliceerd in vakblad Ambulancezorg.
 
Nominaties
Voor de Joke Mintjes prijs 2016 waren nog twee projecten genomineerd. Ook deze projecten zijn uitgevoerd binnen de ambulancezorg:
  • ‘Desinfectie Stetoscoop; een must in de ambulancezorg’, uitgevoerd bij RAV Hollands Midden door Nynke van Veen, Bachelor Medische Hulpverlening differentiatie Ambulancezorg aan de Hogeschool Utrecht.
  • ‘Eerste Hulp Geen Vervoer-inzetten in de spoedeisende ambulancezorg’, uitgevoerd bij RAV Brabant-ZuidOost door Mariola Castelijns, Msc. Master Advanced Nursing Practice aan de HAN.

Voor meer informatie over de Invitational Conference van 17 november jl. en de Joke Mintjes Award: www.han.nl.