Onderzoek naar de vormgeving van het LPA in volle gangHet LPA is in de afgelopen jaren veel veranderd. Het LPA 8.1 kent nieuwe kleuren en symbolen ten opzichte van LPA 7. Elke vorm en zelfs de pijlen en de witruimte tussen de vlakken in het LPA 8.1, hebben een betekenis. Wat voegen die kleuren en vormen toe aan de begrijpelijkheid van het protocol? Wat vinden ambulanceprofessionals van het LPA? Wat wordt gewaardeerd aan het LPA? Maar ook: worden er moeilijkheden ervaren met de indeling en de opmaak? Hoe belangrijk is het in het zelfstandig functioneren van de ambulanceverpleegkundige en hoe kan het protocol verder verbeterd worden?


Om deze vragen te beantwoorden verzamelen wij de ervaring van ambulanceprofessionals. Dit gebeurt in een samenwerking tussen Ambulancezorg Nederland en de Radboud Universiteit.

Het onderzoek bestaat uit een enquête en computerexperimenten. De enquête is inmiddels gesloten. De experimenten zijn echter in volle gang; 60 verpleegkundigen uit Hollands Midden, Rotterdam Rijnmond, Gooi en Vechtstreek, IJsselland, Twente, Gelderland en Brabant hebben al aan de experimenten meegedaan. Nog eens 60 verwachten wij in november 2016 en februari 2017 te kunnen laten deelnemen.

Het onderzoek wordt breed gedragen onder de RAV’s. Wil je ook je ervaring met het LPA delen? Er is nog een aantal plekken vrij voor deelname aan de experimenten. Opgeven kan via l.firet@fm.ru.nl.