Geslaagde themamiddag leden bedrijfsopvangteam ambulancezorg


Ruim 60 leden van bedrijfsopvangteams uit de ambulancesector waren op 28 september jl. aanwezig tijdens een themamiddag van Ambulancezorg Nederland (AZN). Het bedrijfsopvangteam ondersteunt collega’s die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt, de zogenaamde collegiale opvang.

 
Jolanda Rigterink, beleidsmedewerker AZN, opende de middag. Er stonden drie presentaties op het programma.
  1. Christianne van der Meer -onderzoeker en psycholoog bij het AMC- verzorgde een presentatie over het onderzoek naar de smartphone applicatie SUPPORT Coach. De SUPPORT Coach biedt ondersteuning aan mensen met psychische klachten na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Het AMC is in februari 2015 gestart met een onderzoek bij verschillende RAV’s waarbij wordt gekeken naar de effectiviteit van deze app. Het onderzoek draagt bij aan bewijs voor effectieve apps die in de toekomst mogelijk binnen de eigen RAV inzetbaar zijn, bijvoorbeeld als aanvullend middel naast de collegiale opvang. Tijdens de bijeenkomst presenteerde Christianne de voorlopige uitkomsten van het onderzoek. De verwachting is dat in de loop van 2016 het onderzoek is afgerond en de app beschikbaar komt.
  2. Vervolgens verzorgde Lucy Dijkman –coördinator traumaopvang OLVG- een presentatie over de organisatie van de collegiale opvang na ingrijpende incidenten binnen het OLVG. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere de inzet van het traumaopvangteam, het scholingsbeleid en de inbedding binnen de organisatie.
  3. Na een korte pauze stond de derde presentatie op het programma. Op regionaal niveau geven ambulancediensten uitvoering aan de collegiale opvang. Door middel van een enquête heeft AZN geïnventariseerd hoe deze opvang binnen de verschillende ambulancediensten is georganiseerd. Jurriaan Jacobs –beleidsadviseur bij Impact- presenteerde de uitkomsten van de sectorale enquête. Daarnaast heeft hij de belangrijkste elementen van de ‘Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden’ aangestipt en ging hij in op thema’s die uit de enquête naar voren zijn gekomen.

AZN kijkt terug op een geslaagde themamiddag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Rigterink, beleidsmedewerker AZN.