Geslaagde themabijeenkomst over verzuim en re-integratie


Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 6 oktober jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over het thema verzuim en re-integratie. Circa 15 belangstellenden uit de sector reisden af naar Bilthoven en namen deel aan deze bijeenkomst.

 
Agnes Kleijn, trainer bij Boertien Vergouwen Overduin, startte de bijeenkomst met het opfrissen van de theorie over verzuim en de actuele wet- en regelgeving op dit gebied. Deelnemers kregen informatie en technieken aangereikt om op een effectievere manier met ziekteverzuim en re-integratie om te gaan. Vervolgens werd de koppeling naar de praktijk gemaakt. Met behulp van een acteur werd er geoefend met het inzetten van aangereikte gesprekstechnieken. Tot slot werd het verband gelegd tussen cultuur, preventie en (psychisch) verzuim en stond Agnes Kleijn stil bij het belang van het voeren van preventieve gespreken.
 
AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement
AZN organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met deze themabijeenkomsten wil AZN het middenmanagement relevante informatie aanreiken. Ook wil de brancheorganisatie deze doelgroep de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, zodat de middenmanagers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Betty van der Roest, programmamanager AZN.