Blik van buiten


Harry Molendijk is medisch manager van het Centrum voor Patiëntveiligheid Isala en kinderarts-neonatoloog. Hij is lid van de projectgroep en extern begeleider/adviseur van het programma Patiëntveiligheid ambulancezorg. In deze rol kan hij de voortgang rond het programma patiëntveiligheid in de ambulancezorg wat meer van buitenaf beschouwen.
 
“We liggen op koers. De momenten die we in het plan hadden voorzien halen we. Ik merk ook het enthousiasme in de verschillende groepen over wat we aan het ontwikkelen zijn. Dat is belangrijk. We werken aan het vergroten van kennis over patiëntveiligheid maar ook aan het, van het begin af aan, betrekken van de ambulanceprofessional bij het thema en het programma. Als mensen vanuit bijvoorbeeld een expertgroep positief terugkomen in hun eigen organisatie ontstaat een olievlekwerking. En mijn ervaring is dat als de voorlopers ervoor gaan de rest vanzelf volgt.
 
Een verschil tussen de ambulancezorg en de tweede lijn zie ik eigenlijk alleen op inhoud. Ik zie vooral dezelfde bevlogenheid  bij professionals. Er zijn twijfels over hoe bepaalde zaken nu geregeld zijn. Managementbesluiten lijken soms haaks te staan op het werk wat kwalitatief op straat nodig is. Met een programma als dit kan iedereen, maar met name ook de zorgverlener zelf, bijdragen. Een abstract thema als veiligheidsmanagement is concreet te maken door inhoudelijke thema’s bij de kop te pakken en aan te sluiten bij het dagelijks werk dat mensen graag doen.”
 
Volgens Harry Molendijk is voor het programma patiëntveiligheid belangrijk dat er echt aanbevelingen komen die goed geformuleerd zijn en waar anderen wat mee kunnen. Dat is nog een toer maar gaat volgens hem zeker lukken. “De echte uitdaging zit in een goede verspreiding van de kennis die is opgedaan. En daarbij is realiteitszin belangrijk. Wat bedacht is en in richtlijnen vastgelegd moet ook in moeilijke omstandigheden toepasbaar zijn.”