Pilot Beleid en strategie


Leandra Wolf is hoofd AHV van Gelderland Midden. Samen met Guy Goessen van pilotpartner RAV Limburg Noord werkt zij aan een visiedocument, een beleidsdocument en een checklist patiënt-veiligheid.
 
“Onze insteek is dat het visiedocument het belang van het thema zichtbaar maakt. Dat zit ‘m vooral in het feit dat wij voorstellen dat een directie het document ondertekent om daarmee te laten zien dat patiënt-veiligheid -en dus ook kwaliteit- belangrijk is.
 
Daarnaast willen we een format maken voor een beleidsdocument. Daarin is meer de praktische  uitwerking van patiëntveiligheid aan de orde. Hoe moet je zo’n thema aanpakken, concreet handen en voeten geven? Het visiedocument is wat meer globaal; in het beleidsdocument komen de onderdelen van het veiligheidsmanagementsysteem één voor één aan de orde. Verder maken we een checklist in de vorm van een overzichtstabel. Daaruit is de stand van zaken rond patiëntveiligheid in de organisatie af te lezen. Die vullen we in met smiley’s (smiley/sad). Mijn ervaring is dat mensen het beeld dan makkelijker pakken dan wanneer men tekst leest.
 
We gaan de op- en aanmerkingen op de eerste opzet van het visiedocument verwerken. Tijdens de laatste  bijeenkomst met de pilotregio’s hebben we die feedback gekregen. Vervolgens maken we een outline voor het beleidsdocument. Ik verwacht dat die er voor de zomer ligt.
 
Ik vind het leuk om aan deze pilot te werken. Het is een uitdaging om alle ballen in de lucht te houden. Om je leidinggevende taken goed te doen en tegelijkertijd aandacht te besteden aan thema’s als patiëntveiligheid en kwaliteit. Die worden overigens in onze organisatie al langere tijd in één adem genoemd. Ook vanuit het management wordt aangegeven dat ze niet los te koppelen zijn.”