Pilot patiëntenparticipatie


Pierre van Grunsven is als MMA werkzaam bij RAV Gelderland Zuid, één van de pilotregio’s.
 
“Het is de laatste jaren steeds gebruikelijker geworden om patiënten bij de zorg te betrekken. In onze regio is er een zogenaamd cliëntenberaad dat ondersteund wordt door Zorgbelang Gelderland. Ik wilde brainstormen over de veiligheidsrisico’s voor patiënten in de ambulancezorg. Samen met David Beernink (partnerregio RAV Groningen) ging ik in gesprek met een coördinator van Zorgbelang en een patiënt. Er bleek al veel beschikbaar. Zo bestaat er bijvoorbeeld een site (www.mijnzorgveilig.nl) -waar je cartoons kunt laten maken over een bepaalde situatie. Zo is er één die patiënten oproept om aan te geven als er iets onduidelijk is of belangrijke informatie te melden. Het helpt als een patiënt die bij bewustzijn is ook zelf aangeeft dat hij allergisch is voor penicilline.
 
In die lijn hebben we doorgepraat over de verschillende kanten van veiligheid in de ambulancezorg. Het is goed als patiënten zich bewust zijn van het feit dat ze een centralist moeten laten weten waar ze zich bevinden en wat de vitale signalen van een patiënt zijn. Dat kan minuten tijdwinst opleveren. Ook helpt het als de plek van het incident goed is aangegeven door bijvoorbeeld de voordeur open te zetten of de lampen van een auto aan te doen.
 
Patiëntveiligheidskaart
We gaan dus een patiëntveiligheidskaart maken voor de ambulancezorg. Voor de ziekenhuiszorg en de verloskunde is die er al. Op die kaart worden vooral praktische voorbeelden gegeven van wat een patiënt zelf mee kan bewaken. We hebben al diverse items uit de verschillende fasen van het zorgproces benoemd. Die worden nu door een cartoonist uitgewerkt en van tekst voorzien. Vervolgens gaan we met patiënten en collega’s om de tafel om de reactie te peilen.
 
Daarna is de vraag aan de orde hoe we de kaart aan de man gaan brengen. Er is bijvoorbeeld al gedacht over een kleine poster die op het plafond van de ambulance geplakt kan worden. Maar ook verspreiding in wachtkamers van de huisartsenpost, de Eerste Hulp en ziekenhuizen is een mogelijkheid. Ook het vertonen van een videofilmpje zou kunnen. Volgens Zorgbelang zou het gratis maken van een Postbus 51-spotje ook een optie zijn. Dat gaat we zeker verder onderzoeken.
 
Ik vind het heel leuk om hieraan te werken. Het heeft meteen effect in de praktijk. Zeker ook omdat je je in het dagelijks werk al bewuster wordt van de risico’s rond patiëntveiligheid en er met collega’s over praat.”