Expertgroep GHOR


Vanuit Ambulance Oost nam ambulanceverpleegkundige Peter van Dalen deel aan de tweede bijeenkomst voor expertgroepen op 22 maart jl., voor de patiëntencategorie GHOR.
 
”Dat is wel logisch omdat ik ook werkzaam ben als OvDG. We hebben ons in de expertgroep in eerste instantie afgevraagd hoe je de knelpunten in het GHOR-proces op het punt van patiënt-veiligheid vindt. Uit de poldercrash en het incident Hoek van Holland komt naar voren dat communicatie en registratie risicovol zijn. We hebben ons gebogen over dat laatste."
 
Waar zit ’t punt voor wat betreft de registratie en wat is de rol van de GHOR? Registratie is primair een gemeentelijk proces in termen van verantwoordelijkheid. Maar voeding van de registratie gebeurt vanuit de triage waarbij in principe triagekaarten worden gebruikt. Gaat dat goed? Zit dat gebruik er bij medewerkers voldoende in? Een antwoord daarop krijgen is lastig. Je kunt niet even een ramp creëren. Daarom willen we in een volgende oefensituatie heel precies en kwantitatief bekijken hoeveel patiënten na triage met een gewondenkaart het gewondennest in komen. We gaan dus simpelweg turven. Dan heb je wat in handen. We kijken ook naar hoeveel patiënten het gewondennest met een kaart verlaten. Uit de poldercrash weten we dat een deel van de slachtoffers buiten beeld is gebleven; dat zegt iets. Op basis van het eerste, kwantitatieve beeld bepalen we wat de vervolgstappen moeten zijn.”