Expertgroep multitrauma patiënt


Linda de Kooter is verpleegkundigcentralist op de meldkamer Zuid-Holland Zuid. Ze vertelt over haar deelname aan de tweede expertgroependag die op 22 maart jl. plaatsvond.
 
“We hebben het hele zorgverleningsproces van de multitrauma patiënt bij de kop gepakt. Je loopt dan tegen dingen aan die beter zouden kunnen. Ook merk je dat je wel weet wat collega’s doen maar dat je je daar toch niet altijd van bewust bent.
 
Vanuit mijn vak als centralist heb ik bijvoorbeeld ingebracht hoe om te gaan met iemand die geen Nederlands spreekt en enorm in paniek is. Dat is iets wat enorme vertraging op kan leveren met alle risico’s van dien voor de patiënt. Een slechte verbinding naar de ambulancebemanning is daar ook een voorbeeld van. Door dat met elkaar te delen krijg je gevoel voor de omstandigheden waaronder anderen moeten werken.
 
Patiëntveiligheid hangt voor mij direct samen met hoe de mensen die de zorg moeten bieden zich voelen. Als ik in een nachtdienst een ambulancebemanning voor een vijfde keer naar een zwaar incident stuur dan probeer ik in te schatten of ze dat nog wel aan kunnen. Ik overweeg dan een ander team, desnoods van buiten de regio, in te zetten. Want als die ambulancemensen minder scherp zijn kan dat gevolgen hebben voor de patiënt.
 
Dat speelt ook als zorgverleners bijvoorbeeld langs de snelweg moeten werken. Is de rijstrook naast mij echt wel afgesloten, staan de auto’s goed geparkeerd? Als je daarover moet nadenken ben je minder alert.
 
Een ander element als het gaat om het in kaart brengen van risico’s rond patiëntveiligheid is volgens mij de situatie waarin je moet samenwerken. Als een arts ter plaatse arriveert en de bemanning van de eerste ambulance is druk in de weer hoe zit het dan met de onderlinge afstemming? Als daarover geen duidelijkheid is ben je ook minder geconcentreerd op de patiënt.”
 
Volgende slag
De risico’s in het zorgproces rond de multitrauma patiënt zijn in kaart gebracht. Nu is verdere verdieping aan de orde en wordt één en ander op papier gezet. Daarbij is het volgens Linda de Kooter van belang dat voor iedereen duidelijk is dat hele kleine risico’s in het zorgproces een forse kettingreactie kunnen veroorzaken met alle consequenties van dien.