Onderzoeksprojecten


Zowel landelijk als regionaal vindt onderzoek plaats binnen de ambulancezorg, in samenwerking met ketenpartners en kennisinstituten.  Ambulancezorg Nederland en de betrokken RAVs vinden het belangrijk om informatie over lopend en afgrond onderzoek te delen. Dit draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisdeling en stimuleert het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Mist u in één van de overzichten een onderzoek en wilt u dit graag delen? Neemt u dan contact op met Margreet Hoogeveen, m.hoogeveen@ambulancezorg.nl.

Landelijke onderzoeken 2016

De onderstaande landelijke onderzoeken worden in 2016 uitgevoerd in opdracht van of in samenwerking met Ambulancezorg Nederland. 

Afstudeerprojecten/onderzoekstages 

Ambulancezorg Nederland wil studenten de mogelijkheid bieden om een onderzoeksstage te doen of te participeren in een onderzoeksproject. Beschikbare onderzoeksopdrachten/afstudeerprojecten worden op deze site geplaatst.
Er zijn op dit moment geen opdrachten beschikbaar.