Onderzoeksprojecten


Zowel landelijk als regionaal vindt onderzoek plaats binnen de ambulancezorg, in samenwerking met ketenpartners en kennisinstituten.  Ambulancezorg Nederland en de betrokken RAVs vinden het belangrijk om informatie over lopend en afgrond onderzoek te delen. Dit draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisdeling en stimuleert het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Mist u in één van de overzichten een onderzoek en wilt u dit graag delen? Neemt u dan contact op met Margreet Hoogeveen, m.hoogeveen@ambulancezorg.nl.

Landelijke onderzoeken 2016

De onderstaande landelijke onderzoeken worden in 2016 uitgevoerd in opdracht van of in samenwerking met Ambulancezorg Nederland. 

Regionale onderzoeken 2016

RAV’s voeren in samenwerking met andere RAV’s, ketenpartners en kennisinstituten onderzoek uit. In het overzicht ‘regionale onderzoeken 2016’ kunt zien welke onderzoeken er in 2016 binnen RAV’s wordt uitgevoerd.
In het najaar van 2016 wordt op deze site een overzicht ‘Regionale onderzoeken 2016’ geplaatst.

Afgerond onderzoek 2014-2015

In het overzicht ‘afgerond onderzoek 2014-2015’ kunt u zien welke onderzoeken er landelijk en regionaal in 2014 en 2015 zijn uitgevoerd. Indien beschikbaar zijn ook linkjes opgenomen naar publicaties over deze onderzoeken.
Het overzicht ‘afgerond onderzoek 2014-2015’ zal in het najaar van 2016 beschikbaar zijn.

Afstudeerprojecten/onderzoekstages 

Ambulancezorg Nederland wil studenten de mogelijkheid bieden om een onderzoeksstage te doen of te participeren in een onderzoeksproject. Beschikbare onderzoeksopdrachten/afstudeerprojecten worden op deze site geplaatst.
Er zijn op dit moment geen opdrachten beschikbaar.