Samenwerken aan evidence-based ambulancezorg: Cursus systematische review najaar 2016


In maart 2016 is het onderzoeksproject 'Eerste Hulp Geen Vervoer' gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en 2 junior onderzoekers afkomstig uit de sector.


Onderdeel van het project is een cursus ‘Systematische review’ voor de betrokken onderzoekers. Ook andere professionals uit de ambulancezorg zijn in de gelegenheid gesteld deze cursus te volgen. Op deze wijze worden professionals uit de ambulancezorg uitgerust met competenties om de ambulancezorg evidence-based te maken. De cursus heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2016 en is gevolgd door 15 professionals uit de ambulancezorg.
Vanwege de positieve reacties van de deelnemers en grote belangstelling heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) besloten de cursus nogmaals aan te bieden in het najaar van 2016. Er is plaats voor 15 professionals.
 
Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus is bedoeld voor professionals uit de ambulancezorg met een masteropleiding en met interesse in systematisch literatuuronderzoek.
 
Data en locatie
De cursus bestaat uit 3 dagdelen:
  • donderdag 3 november van 09.00 - 16 uur
  • donderdag 15 december van 09.00 – 12.00 uur
De cursus vindt plaats op de HAN te Nijmegen.
 
Kosten
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Wel dienen deelnemers op de beide cursusdagen beschikbaar te zijn.
 
Meer informatie en inschrijven
Meer informatie over de cursus en de wijze van inschrijven is te vinden op de flyer.
 
Vragen?
Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN of Remco Ebben, projectleider senior onderzoeker lectoraat acute intensieve zorg.