Nieuwe brancherichtlijn Optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening


Ambulancezorg Nederland en V&VN Ambulancezorg hebben een nieuwe versie van de brancherichtlijn Optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening vastgesteld.


De brancherichtlijn is een richtinggevend kader voor het op verantwoorde wijze toepassen van de regelgeving met betrekking tot het gebruik van optische en geluidssignalen binnen de spoedeisende medische hulpverlening. Daarnaast geeft de brancherichtlijn helderheid over de prioritering van meldingen en de daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden van zowel de meldkamer ambulancezorg als de bestuurders van voorrangsvoertuigen.
 
Multidisciplinair en branchespecifiek
De brancherichtlijn Optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening bestaat grotendeels uit afspraken die van toepassing zijn op alle hulpdiensten: ambulancezorg, brandweer, politie, defensie. Deze multidisciplinaire afspraken zijn in 2015 door gezamenlijke hulpdiensten vastgesteld. Elke hulpdienst vult het generieke deel aan met branchespecifieke afspraken.
 
Werkgroep
Voor het opstellen van de nieuwe brancherichtlijn Optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening is een werkgroep ingesteld. Deze bestond uit medewerkers van diverse regionale ambulancevoorzieningen, de Academie voor Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland. De werkgroep heeft op basis van wet- en regelgeving en de brancherichtlijn uit 2009 beoordeeld welke branchespecifieke elementen in de nieuwe richtlijn moesten worden opgenomen.
 
Inwerkingtreding
Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe brancherichtlijn Optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening  in werking. In de tweede helft van 2016 kunnen organisaties voor spoedeisende medische hulpverlening en professionals kennis nemen van de richtlijn. Vanaf 1 januari 2017 zal handhaving op de nieuwe brancherichtlijn plaatsvinden.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de brancherichtlijn kunt u contact opnemen met Huub Gubbels, projectcoördinator voorrangsvoertuigen AZN, h.gubbels@ambulancezorg.nl.