Niet-reanimerenpenning


Op 16 juni 2016 heeft de Patiëntenfederatie NPCF besloten dat zij de (neutrale) niet-reanimerenpenning gaat uitgeven en verstrekken. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) heeft besloten de uitgifte en verstrekking van de penning over te dragen aan de NPCF. Het streven is dit uiterlijk 1 januari 2017 te realiseren. Om dit proces te begeleiden en te faciliteren heeft het Ministerie van VWS een kwartiermaker aangesteld.

 
Ter gelegenheid van de overdracht zal er dit najaar een congres worden georganiseerd. Tijdens dit congres zal ook informatie worden gegeven over de consequenties van het dragen van de penning en nader worden ingegaan op de kwaliteit van leven na reanimatie. Zodra er meer informatie is over het congres, dan zullen we hierover berichten.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wim ten Wolde, programmamanager AZN.