Geslaagde themabijeenkomst over Overtuigen en Beïnvloeden


Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 9 juni jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over het thema Overtuigen en Beïnvloeden. Circa 30 belangstellenden uit de sector reisden af naar Bilthoven en namen deel aan deze bijeenkomst.

 
Iris Posthouwer, trainer en adviseur, startte de bijeenkomst met een interactief minicollege over invloed en het brein. Ze vertelde over hoe invloed werkt en waarom overtuigen vaak misgaat. Vervolgens werd de koppeling naar de praktijk gemaakt. Er werden direct toepasbare technieken aangereikt. Tijdens de bijeenkomst werden deze technieken middels verschillende rollenspellen door de deelnemers geoefend.
 
AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement
AZN organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met deze themabijeenkomsten wil AZN het middenmanagement relevante informatie aanreiken. Ook wil de brancheorganisatie hen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, zodat de middenmanagers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Betty van der Roest, programmamanager AZN.