Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Special patientveiligheid 09 oktober 2013

Voortgang patientveiligheid

Programmamanager Margreet Hoogeveen ziet om zich heen dat het thema patiëntveiligheid leeft. Volgens haar blijkt dat onder meer uit het artikel in het vakblad dat kort geleden is verschenen....

Lees hele bericht

Formele afsluiting op 11 december 2013

De ambulancesector heeft de afgelopen drie jaar intensief aandacht besteed aan het thema patientveiligheid. Het programma Patientveiligheid Ambulancezorg gaf daar een belangrijke impuls...

Lees hele bericht

Routines helpen, maar soms niet...

Inge van Middelkoop, ambulanceverpleegkundige en lid van de werkgroep 'Melden Leren Verbeteren' bij de RAV Gelderland-Zuid, was op 12 september aanwezig bij de themabijeenkomst...

Lees hele bericht

Veiligheid, meer dan beter opletten!

Ruim 25 staffunctionarissen, leidinggevenden en professionals waren op 12 september jl. aanwezig op de themabijeenkomst ‘Veiligheid: meer dan beter opletten’. Deze themabijeenkomst werd...

Lees hele bericht

VIM-meldingen

Concrete voorbeelden spreken tot de verbeelding. Aan de hand daarvan krijgen (ambulance)zorgverleners een beeld van wat er concreet met patiëntveiligheid bedoeld wordt. En situaties uit de...

Lees hele bericht