Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Special patientveiligheid 25 april 2013

VIM belangrijk aandachtpunt voor 2013

In het activiteitenplan voor 2013 zijn uiteraard de oorspronkelijke pijlers van het Programma Patiëntveiligheid nog steeds in beeld.Aan de ene kant gaat het daarbij om zes thema's:* Beleid...

Lees hele bericht

Leren van VIM-meldingen

Maurice de Caluwe is -onder andere- kwaliteitsfunctionaris bij AmbulanceZorg Limburg-Noord. Maurice is als lid van de kennisgroep kwaliteit van Ambulancezorg Nederland betrokken bij het opzetten van...

Lees hele bericht

Voorbeelden VIM-meldingen

Concrete voorbeelden spreken tot de verbeelding. Aan de hand daarvan krijgen (ambulance)zorgverleners een beeld van wat er concreet met patiëntveiligheid bedoeld wordt. En situaties uit de...

Lees hele bericht

Gelijkgestemden in Londen

Leandra Wolf, kwaliteitsfunctionaris en leidinggevende bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden was één van de zes deelnemers aan een grote conferentie over...

Lees hele bericht