Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Special Patientveiligheid 2011 - nr. 04

Patientveiligheid: stand van zaken

Margreet Hoogeveen, programmamanager Ambulancezorg Nederland: “Binnen het programma zetten we onze stappen. In juni is de herziening van het HKZ-schema afgerond. Het nieuwe HKZ-schema...

Lees hele bericht

Patiënt wil én kan bijdragen

Alice Hamersma, beleidsmedewerker Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie  (NPCF),:“Patiëntveiligheid, het woord zegt het al, gaat over de patiënt.Hij of zij kan...

Lees hele bericht

Posters brengen risico’s en oplossingen in beeld

 Frans Louwers, beleidsmedewerker RAV Gelderland Zuid: “Het in kaart brengen van de risico’s rond patiëntveiligheid voor multitrauma-patiënten betekent het systematisch...

Lees hele bericht

Risico’s grondiger inschatten is aanvulling op dagelijkse praktijk

Hans-Eric van Dragt, kwaliteitscoördinator en beleidsmedewerker RAD Hollands Midden werkt samen met Angeli Blankers, beleidsmedewerker RAV Gooi en Vechtstreek aan de regionale pilot...

Lees hele bericht

Patiëntveiligheid vraagt blijvend aandacht

Ina Bolt, secretaris en plaatsvervangend voorzitter V&VN Ambulancezorg: “Tijdens de eerste bijeenkomsten van vertegenwoordigers van pilots en expertgroepen was iedereen heel enthousiast....

Lees hele bericht

Nationale meldweek incidenten patientveiligheid

Van maandag 14 tot en met zondag 20 november 2011 wordt –voor de tweede keer- de nationale meldweek patiëntveiligheid eerste lijn georganiseerd. In deze meldweek kunnen alle...

Lees hele bericht