Special Patiëntveiligheid

Special Patientveiligheid 2011 - nr. 03

Conferentie Patiëntveiligheid 29 juni

Op woensdag 29 juni jl vond in Soesterberg de Conferentie Patiëntveiligheid plaats. Ruim 80 directeuren, staffunctionarissen, professionals en vertegenwoordigers van ketenpartners waren...

Lees hele bericht

Vanzelfsprekende veiligheid in de ambulancezorg

“Je hebt een ambulance nodig maar krijgt een vrijwilliger van het Rode Kruis; ik begrijp uw teleurstelling nu blijkt dat u het met mij in plaats van met de minister moet doen….”...

Lees hele bericht

Ondertekening bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid

Pieternel van Exter (namens de NVMMA), Ina Bolt (namens de V&VN) en Hans Simons (namens Ambulancezorg Nederland) ondertekenen tijdens de conferentie de bestuurlijke afspraken...

Lees hele bericht

De patient als bondgenoot

Waarom is het belangrijk de patiënt te betrekken bij patiëntveiligheid? Die vraag stelt Alice Hamersma, senior beleidsmedewerker van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie...

Lees hele bericht

Uitreiking herziene HKZ-schema Ambulancezorg

Laurie Ickenroth, bestuurder Stichting HKZ, reikte tijdens de conferentie het eerste exemplaar van het herziene HKZ-schema voor de Ambulancezorg uit aan Hans Simons. “Met dit schema stelt...

Lees hele bericht

Presentatie regionale pilots en expertgroepen

Tijdens de pauze van de conferentie konden de aanwezigen via posterpresentaties informatie krijgen over de activiteiten van de verschillende pilots en expertgroepen. Projectleiders van de pilots en...

Lees hele bericht

Naar de top...

Hans Simons introduceert Melvin Redeker, coach en professionele bergbeklimmer. “Het is altijd goed te leren van anderen. Dat doen we te weinig. Expertise uit andere werelden helpt om...

Lees hele bericht