Special Patiëntveiligheid

Special Patientveiligheid 2011 - nr. 02

Agenda

  • 21-06-11: terugkomdag expertgroepen 2e ronde
  • 29-06-11: conferentie patiëntveiligheid

Als eerste HKZ-gecertificeerd voor cliënt-/patiëntveiligheid

Jack Versluis is een trotse RAV-directeur. Als eerste zorginstelling behaalde de RAVU in mei jl. het HKZ-certificaat cliënt-/patiënt-veiligheid. “Dit is het resultaat van jaren hard...

Lees hele bericht

Expertgroep patiënt met hartfalen

Matthijs de Visser (ambulance-verpleegkundige) is positief over de bijeenkomst van 7 juni: “Het was goed georganiseerd en iedereen kwam aan bod. Ik vond het verrassend dat er zo veel goede...

Lees hele bericht

Vorderingen patiëntveiligheidsprogramma- expertgroepen

 Het patiëntveiligheidsprogramma voor de ambulancezorg rust op twee pijlers:een instrumentele pijler die invulling krijgt in regionale pilots. In deze pilots worden voor de zes...

Lees hele bericht

Blik van buiten

Margret Hink is projectleider van het eerstelijns-programma patiëntveiligheid bij het Ministerie van VWS en nauw betrokken bij het programma voor de ambulancezorg. “Mijn algemene indruk...

Lees hele bericht

Pilot veilig incidenten melden (VIM)

Marieke Huijskens werkt als  beleidsmedewerker bij Connexxion Ambulancezorg in Noord-Holland Noord en is afgestudeerd in de VS op veilig incidenten melden in een ziekenhuis. Binnen de...

Lees hele bericht

Patiëntveiligheid op de kaart

Piet Huizinga (directeur RAV IJsselland en Ambulance Oost) kan zich de eerste bijeenkomst over patiëntveiligheid in Soesterberg nog goed herinneren. “Ik was altijd sterk verbonden met de...

Lees hele bericht

Pilot cultuur

RAV IJsselland en Ambulance Oost trekken samen op in deze pilot. Paul Voorhorst (staffunctionaris kwaliteit Ambulance Oost) legt uit waarom men voor dit thema is gegaan. “We hadden weinig met...

Lees hele bericht

Expertgroep 'kinderen'

Ook Thera de Haan, ambulance-verpleegkundige bij de RAVU, was bij de eerste bijeenkomst van de expertgroepen aanwezig. Toen werkten de deelnemers aan de hand van processtappen die al op papier...

Lees hele bericht