Special Patientveiligheid

Special Patientveiligheid 2011 - nr. 01

Agenda

  • 17-05-11: vergadering projectgroep patientveiligheid
  • 17-05-11: bijeenkomst pilot regio’s
  • 07-06-11: terugkomdag expertgroepen 1e ronde
  • 21-06-11: terugkomdag expertgroepen 2e ronde
  • 29-06-11: conferentie patientveiligheid

Vorderingen programma patiëntveiligheid

In februari 2010 hebben de besturen van Ambulancezorg Nederland, NVMMA en V&VN Ambulancezorg het plan van aanpak voor een programma Patiëntveiligheid goedgekeurd. Daarop is de projectgroep...

Lees hele bericht

Expertgroep multitrauma patiënt

Linda de Kooter is verpleegkundigcentralist op de meldkamer Zuid-Holland Zuid. Ze vertelt over haar deelname aan de tweede expertgroependag die op 22 maart jl. plaatsvond.  “We hebben het...

Lees hele bericht

Expertgroep GHOR

Vanuit Ambulance Oost nam ambulanceverpleegkundige Peter van Dalen deel aan de tweede bijeenkomst voor expertgroepen op 22 maart jl., voor de patiëntencategorie GHOR. ”Dat is...

Lees hele bericht

Pilot patiëntenparticipatie

Pierre van Grunsven is als MMA werkzaam bij RAV Gelderland Zuid, één van de pilotregio’s. “Het is de laatste jaren steeds gebruikelijker geworden om patiënten bij...

Lees hele bericht

Pilot Beleid en strategie

Leandra Wolf is hoofd AHV van Gelderland Midden. Samen met Guy Goessen van pilotpartner RAV Limburg Noord werkt zij aan een visiedocument, een beleidsdocument en een checklist...

Lees hele bericht

Blik van buiten

Harry Molendijk is medisch manager van het Centrum voor Patiëntveiligheid Isala en kinderarts-neonatoloog. Hij is lid van de projectgroep en extern begeleider/adviseur van het programma...

Lees hele bericht