RI&E ambulancezorg


Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico's te verminderen, het zogenaamde plan van aanpak. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. 

Door een werkgroep met P&O’ers en kaderleden uit de sector is in 2015 gewerkt aan een geactualiseerde versie van de RI&E ambulancezorg. De geactualiseerde RI&E is vastgesteld door sociale partners in de ambulancesector, te weten het bestuur van Ambulancezorg Nederland en de betrokken vakbonden CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg en Welzijn.
Het voordeel van het branche RI&E-instrument is dat het is toegesneden op de ambulancezorg.