Landelijke VIM-dag ambulancezorg 15 maart 2016


Op 15 maart 2016 organiseerde Ambulancezorg Nederland (AZN) voor de tweede keer een Landelijke VIM-dag. Ruim 120 leden van VIM- en calamiteitencommissies uit bijna alle RAV’s ontmoetten elkaar in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg om kennis en ervaring met elkaar te delen.

 
Belang van delen
Dagvoorzitter Piet Huizinga, directeur van RAV IJsselland en Ambulance Oost en voorzitter van de  bestuurscommissie Kwaliteit van AZN, heette de deelnemers van harte welkom. Een persoonlijke ervaring tijdens het meerijden met ambulancezorgverleners illustreerde voor Huizinga het belang van delen: door onder andere incidenten te melden via een VIM-systeem, maar vooral ook door het gesprek met elkaar aan te gaan.
 
Workshops
Na de plenaire opening volgden 3 workshoprondes. In de workshops werden verschillende aspecten van veilig incident melden en patiëntveiligheid belicht.
Jules ten Berg, oud-huisarts en coördinator transmuraal incident melden (TIM), vertelde over de opzet, ervaringen en resultaten van TIM binnen het Zwolse Veiligheidsnetwerk.
Pierre van Grunsven, medisch manager ambulancezorg RAV Gelderland Zuid en Olaf Ouwendijk, huisarts en medisch adviseur HAP Nijmegen, vertelden hoe de RAV en de HAP calamiteiten behandelen. Aan de hand van ketencasuïstiek bespraken de deelnemers de dilemma’s die je in de praktijk tegenkomt.
“Wat kunnen we leren van de natuur als het gaat om veiligheid, samenwerken en verbeteren?”. Deze vragen stonden centraal in de workshop van Eric de Blok, coach en inspirator bij Natuurvisie.
Wat levert bovenregionaal delen en analyseren van incidenten op? André Oudenaarden, ambulanceverpleegkundige RAV Hollands Midden en medewerker bij Stichting portaal patiëntveiligheid, en Joost de Jong, ambulancechauffeur RAV IJsselland, gaven inzicht in de ervaringen met en de resultaten van het project ‘bovenregionaal incidenten delen’.
In de workshop “Ga je mee op reis?” namen Ilse de Vries, programmaleider Lean en Margriet Witteveen, manager Kwaliteit & Veiligheid van het Westfriesgasthuis, de deelnemers op interactieve wijze mee in de dilemma’s en uitdagingen die zij tegenkwamen op hun ‘reis’ om Lean binnen de organisatie te implementeren.
In het veiligheidscafé, georganiseerd door Matthijs Buikema en Stef Verhoeven van Zorgveilig.nl.
deelden de ‘bezoekers’ hun praktijkervaringen, dilemma’s en dromen.
 
Verbeteren van binnenuit
In het plenaire deel liet Jessica Mesman, universitair hoofddocent vakgroep Wetenschap- en  techniekonderzoek aan de Universiteit Maastricht, zien hoe je kennis, ervaring en professionele kracht kan inzetten en kan leren van dingen die (meestal onbewust) wél goed gaan. Ofwel: exnovatie. Door deze dagelijkse handelingen door middel van videoreflexie zichtbaar te maken, kijk je als het ware met de ogen van een ‘buitenstaander’ naar je eigen functioneren, en zie je dingen die je daarvoor niet opvielen. De kunst daarbij is om vooral te kijken naar wat goed gaat, en niet (alleen) naar wat fout gaat. “Dingen die we goed doen, vinden we heel normaal. Maar het is ‘het gezonde weefsel’ van de organisatie. En dat moet je behouden en gebruiken, wil je daadwerkelijk tot verbetering van binnenuit komen.
 
De kracht van verhalen……. 
Matthijs Buikema en Stef Verhoeven van Zorgveilig.nl namen de aanwezigen als afsluiting mee in wat er gedeeld was in het Veiligheidscafé. Aan de hand van de 10 geboden en het Kerstverhaal illustreerden zij de kracht van verhalen. Creëer binnen je organisatie een setting, een cultuur, waarin je dingen die je meemaakt kunt delen. En deel dromen: “Zou het niet fantastisch zijn als ….. “. Zo kom je met elkaar tot hele mooie verbeteringen, was de boodschap van Buikema en Verhoeven.
 
 
…….. én beelden

Dat beelden verhalen nog meer kunnen versterken, liet tenslotte cartoonist Auke Herrema zien aan de hand van cartoons die hij tijdens de dag had gemaakt.
 
 
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de VIM-dag 2016 en patiëntveiligheid binnen de ambulancezorg kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN.