Geslaagde themabijeenkomst over de nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg


Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 10 maart 2016 een themabijeenkomst voor het middenkader over de nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Circa 25 belangstellenden uit de sector reisden af naar Bilthoven en namen deel aan deze bijeenkomst.

 
Mr. Willemien Kastelein, advocaat en partner bij Nysingh advocaten-notarissen, verzorgde tijdens de themabijeenkomst een presentatie over de nieuwe patiëntenwet en legde aan de deelnemers uit wat er gaat veranderen. Zij ging in haar bijdrage onder andere in op de reikwijdte van deze nieuwe wet, de kwaliteitsaspecten (zoals de vergewisplicht van de zorgaanbieder), de klachtenregeling en de geschillenbeslechting via een onafhankelijke geschilleninstantie. Vanuit AZN werd toegelicht welke landelijke activiteiten in gang zijn gezet om de geschillenafhandeling volgens deze nieuwe wet vorm te geven.   
 
AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement
AZN organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met deze themabijeenkomsten wil AZN het middenmanagement relevante informatie aanreiken. Ook wil de brancheorganisatie hen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, zodat de middenmanagers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Betty van der Roest, programmamanager AZN.