Start onderzoeksproject ‘Eerste Hulp Geen Vervoer’
 

Per 1 maart 2016 is het onderzoeksproject ‘Literatuurreview Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)’ gestart. De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) voert dit project in opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) uit.

 
Achtergrond
De ambulancezorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Professionalisering en veiligheid staan daarbij voorop. Hiermee samenhangend willen we werken volgens de laatste inzichten: evidence based ambulancezorg. Dat betekent dat er onderzoek nodig is om het handelen van ambulanceverpleegkundigen te onderbouwen. In opdracht van AZN heeft het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de HAN in samenwerking met het werkveld een Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 ontwikkeld. Via enquêtes en veldraadplegingen zijn 9 onderzoeksthema’s geprioriteerd. Op nummer één staat het thema EHGV. In 2015 is het implementatieplan voor de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 vastgesteld door AZN. Voortkomend uit dit implementatieplan is aan het LAIZ gevraagd om een start te maken met een systematische literatuurstudie ten behoeve van het onderzoeksthema EHGV.

Project
Het project EHGV is een systematische literatuurstudie die loopt van 1 maart tot en met 31 december 2016. Het project is verdeeld in 2 fases:
  • Fase 1: Vaststellen onderzoeksvraag. Doel van deze fase is om de belangrijkste uitgangsvragen vanuit het werkveld voor de systematische literatuurstudie te inventariseren. Hiervoor worden (a) lopende studies op het thema EHGV geïnventariseerd en (b) interviews gehouden met zorgprofessionals in het primaire proces en vertegenwoordigers uit management en ketenpartners.
  • Fase 2: Uitvoeren systematische literatuurstudie. Doel van deze fase is om middels een systematisch literatuurstudie de opgestelde uitgangsvragen te beantwoorden. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen voor de praktijk en vervolgonderzoek geformuleerd.
De eindproducten van het project bestaan uit een beknopte Nederlandstalige rapportage van beide onderzoeksfases, en een Engelstalig artikel in een reviewed wetenschappelijk tijdschrift.
 
Projectgroep
Het project wordt uitgevoerd door het lectoraat acute intensieve zorg samen met twee ambulanceverpleegkundigen, in de functie van junior onderzoeker. Zij stellen zich hier aan u voor:
  • Renate Speijers. Sinds 10 jaar ben ik werkzaam als ambulanceverpleegkundige bij de RAV Gelderland-Zuid en momenteel bezig met de master Evidence Based Practice in Health Care. De groep patiënten EHGV is een groep patiënten die ik als ambulanceverpleegkundige steeds vaker tegenkom en die een groot aantal vragen oproept, zowel bij mij als mijn collega's. Met deelname in dit project hoop ik de antwoorden te vinden op de belangrijkste vragen die er zijn in het werkveld betreffende dit thema en een bijdrage te kunnen leveren aan goede, veilige patiënten- en ambulancezorg.  
  • Nico Tönjes: Sinds 1982 werkzaam binnen de ambulancezorg. In 2006 ben ik afgestudeerd als Verpleegkundig Specialist Acute Zorg. Naast ambulancewerk ben ik ook werkzaam op de HAP. De groeiende groep van patiënten die niet vervoerd wordt geniet mijn aandacht. Dit is één van mijn drijfveren geweest om de opleiding tot verpleegkundig specialist te volgen. Deze opleiding geeft mij de mogelijkheid om beter klinisch te redeneren. Via dit project hoop ik dat de uitkomsten leiden tot een landelijke richtlijn teneinde veilige en verantwoorde ambulancezorg te kunnen leveren bij EHGV.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN.