Landelijk onderzoek patiëntervaringen ambulancezorg


Binnenkort start het landelijk onderzoek naar patiëntervaringen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het NIVEL onder alle regionale ambulancevoorzieningen.


De afgelopen jaren heeft de ambulancesector geïnvesteerd in de ontwikkelingen van eenduidige instrumenten om patiëntervaringen te meten. Dit heeft geresulteerd in een CQI Spoedeisende ambulancezorg en een CQI Planbare ambulancezorg. Binnenkort worden beide instrumenten ingezet om de ervaringen van patiënten met ambulancezorg te meten. Door het gelijktijdig uitzetten van de CQI Planbare ambulancezorg en de CQI Spoedeisende ambulancezorg ontstaat een compleet beeld verkregen van de kwaliteit van ambulancezorg vanuit cliëntenperspectief.
Het onderzoek zal in totaal 12 maanden duren.
 
Vragen
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, programmamanager Ambulancezorg Nederland.