Aannameprocedure


Aanstellingskeuring
Voor de functie van ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur geldt een aanstellingskeuring.
Voor meer informatie over de aanstellingskeuring, klik hier.

Controleren van het arbeidsverleden van nieuwe zorgmedewerkers (vergewisplicht)
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz is op 1 januari 2016 ingegaan.
De RAV is verplicht om te controleren of nieuwe medewerkers geschikt zijn om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht en is vastgelegd in de Wkkgz.
De RAV doet onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant en vraagt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Voorbeelden om het arbeidsverleden te controleren zijn: navraag doen bij eerdere werkgevers, het raadplegen van het BIG-register en het navraag doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Meer informatie is hier te vinden:
Website Rijksoverheid
Website IGZ