Opleiding tot ambulancechauffeur toegelaten tot het CZO


Per 1 januari 2016 is de opleiding tot ambulancechauffeur toegelaten tot het College Zorgopleidingen (CZO). Dit in navolging van de opleiding tot Ambulanceverpleegkundige en Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg. Op de website van het CZO staat meer informatie over het vastgestelde deskundigheidsgebied en de eindtermen van de opleiding tot ambulancechauffeur.

 
Aanvraag erkenning opleiding
De toelating van de opleiding betekent dat vanaf heden een erkenning kan worden aangevraagd door het opleidingsinstituut en de RAV´s. Ambulancediensten zijn inmiddels geïnformeerd over de wijze waarop deze aanvraag ingediend moet worden bij het CZO. Meer informatie over het indienen van deze aanvraag staat  ook op de website van het CZO. De erkenningsaanvragen worden vervolgens beoordeeld door de CZO opleidingscommissie.
 
Diplomering en inschrijving
Studenten die na 1 januari 2016 gestart zijn aan de opleiding tot Ambulancechauffeur komen in principe in aanmerking voor een CZO-diploma, mits de erkenningsaanvragen voor de hierboven genoemde deadline ingediend zijn en de instellingen erkend worden door het CZO. Als studenten afstuderen terwijl de erkenningsaanvraag nog in behandeling is bij het CZO, krijgen deze studenten het CZO diploma op het moment dat de erkenning is verleend. De diplomadatum is dan dezelfde als de erkenningsdatum. Zodra de erkenningsaanvraag van zowel de zorginstelling als het opleidingsinstituut zijn ingediend, kunnen studenten zich voor de betreffende opleiding inschrijven via het CZO.
 
Vragen

Wanneer er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met Betty van der Roest, programmamanager Ambulancezorg Nederland of met Klaus Boonstra van CZO.