Over de overgangsregelingen ouderenbeleid


Cao-partijen zijn overeengekomen de rechten van de overgangsregelingen ouderenbeleid vanuit voorgaande ’cao’s te respecteren. Medewerkers die ten tijde van overgang naar deze sector-cao  (1 januari 2011) rechten  hebben in het kader van deze overgangsregelingen behouden hun rechten in deze. Hiertoe is buiten de cao om vanuit het Ministerie van VWS een voorziening getroffen waartoe (toekomstige) werkgevers zich kunnen wenden voor de dekking van de kosten die zij maken voor werknemers die aanspraken kunnen doen gelden op een voormalige overgangsregeling.
 
De afspraken over de overgangsregelingen ouderenbeleid zijn opgenomen in bijlage X van de sector-cao. Op deze pagina kunt u per doelgroep de inhoud van de afspraken terugvinden.