Wettelijke grondslag


Juridisch kader voor protocollaire ambulancezorg wordt onder meer gevormd door:
  • Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG);
  • Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector;
  • Wet Kwaliteit Zorginstellingen (WKZ);
  • Wet Geneeskundige Behandelingovereenkomst (WGBO);
  • Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz).