Methodiek


Het zorgverleningsprotocol bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Anamnese en systematisch onderzoek;
  • Gegevensverzameling met behulp van o.a. RTS (conditiescore);
  • Voorlopige diagnosestelling c.q. probleemformulering;
  • Interpreteren van de gegevensverzameling;
  • Planning van de zorgverlening gerelateerd aan de voorlopige diagnose;
  • Keuze maken uit een aantal toepasbare handelingen;
  • Zorgverlening;
  • Het uitvoeren van de handelingen en wijze van transport;
  • Evaluatie/feedback;
  • Voldeed de zorgverlening aan het volgens protocol gestelde doel.