Doel/uitgangspunten LPA


Doelstellingen van protocollaire ambulancezorg zijn:
 • Steun aan de ambulancezorgverleners (chauffeur en verpleegkundige)
 • Optimale, kwalitatieve zorg leveren aan de patiënt. Op basis van de geldende medische inzichten wordt bepaald welke behandeling de juiste is voor de patiënt
 • Uit het protocol is het vereiste bekwaamheidsniveau voor het uitvoeren van het protocol af te leiden. Het landelijke protocol ambulancezorg gaat uit van een verpleegkundige met een eerste deskundigheidsniveau. Het niveau van de chauffeur wordt bepaald door de assisterende rol bij het verrichten van de medisch/verpleegkundige handelingen
 • Het toetsen van medisch en verpleegkundig handelen mogelijk te maken op doelmatigheid en doelgerichtheid
 • Basis voor het beroepsgerichte onderwijs

Uitgangspunten zijn:
 • Alle protocollen sluiten inhoudelijk, alsmede qua lay-out, op elkaar aan
 • Om te voorkomen dat in alle afzonderlijke protocollen herhalingen moeten worden opgenomen, is in het algemene deel een onderzoek- en bewakingsprotocol opgenomen
 • Op een enkele uitzondering na is in het protocol niet opgenomen wat niet uitgevoerd dient te worden, doch uitsluitend hetgeen gedaan kan c.q. moet worden
 • In het boek 'Verantwoording' worden de relevante overwegingen behorend bij het protocol aangegeven en toegelicht
 • De uitvoering van de protocollaire ambulancezorg wordt door middel van een goede registratie door de ambulanceverpleegkundige individueel toetsbaar te zijn;
 • Bij de invoering van protocollen dient integraal een bijscholingsprogramma te worden ontwikkeld. Voor het onderhouden van de vaardigheden is het noodzakelijk dat de ambulanceverpleegkundige in staat is deze handelingen regelmatig uit te voeren;
 • De ambulancemedewerker moet de grenzen kennen van zijn of haar kunnen.