Ontstaan LPA


De ambulancesector is één van de weinige sectoren binnen de Nederlandse gezondheidszorg waar sprake is van een landelijk, uniform kwaliteitskader voor de behandeling van de patiënt.

Op basis van gewijzigde wetenschappelijke inzichten (evidence-based/best-practice) vindt met de direct betrokken beroepsverenigingen intensieve afstemming plaats.

Ambulancemedewerkers, medisch managers ambulancezorg, regionale opleidingsfunctionarissen, medisch specialisten en beroepsverenigingen tonen over het algemeen sterke betrokkenheid bij de ontwikkeling. Ook de vele, spontane reacties rechtstreeks uit het ‘veld’ leveren een essentiële bijdrage aan de verbetering van het protocol.

Door ambulanceverpleegkundigen en –chauffeurs wordt het protocol gezien als een onmisbaar kwaliteitsinstrument bij het uitvoeren van de dagelijkse zorg aan patiënten.

Het Landelijk Ambulance Protocol is volledig inhoudelijk geintegreerd met de Landelijk Standaard voor de Meldkamer Ambulancezorg (LSMA). Beide zijn qua methodiek en inhoud volledig op elkaar afgestemd.