Disclaimer


Ambulancezorg Nederland doet haar uiterste best op deze site actuele en correcte informatie te geven.
Desondanks accepteren wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze site.

Logo Ambulancezorg Nederland
Het AZN logo mag enkel door derden worden gebruikt als AZN hiervoor akkoord heeft gegeven.
Verzoeken om het AZN logo te mogen gebruiken dienen schriftelijk of per email (info@secretariaatazn.nl) bij AZN te worden ingediend.

 
Aan emailberichten van Ambulancezorg Nederland kunnen geen rechten worden ontleend.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van emailberichten aan derden is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ambulancezorg Nederland niet toegestaan.
 
De afzender, werkzaam bij Ambulancezorg Nederland, staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van emailberichten.
 
Ook kan de afzender geen garantie geven dat emailberichten en eventuele bijlage(n) virusvrij zijn of dat berichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.Indien een emailbericht per abuis bij u is terechtgekomen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.