Actueel & overig


 
Vastgestelde richtlijnen en beleidsdocumenten moeten met enige regelmaat geëvalueerd en bijgesteld worden. Daarnaast doen zich geregeld ad hoc vragen vanuit de omgeving voor waar adequaat op gereageerd dient te worden.
 
In 2014 zal een Governance Code Ambulancezorg worden vaststeld, waar alle leden van Ambulancezorg Nederland aan kunnen voldoen.