Anders


Het komt ook regelmatig voor dat een ambulanceteam van te voren weet welke patiënt, waar en op welke tijd moet worden opgehaald. Het gaat daarbij om planbaar, zogenaamd besteld vervoer.
 
Wanneer grootschalige ongevallen en rampen (GHOR) voorkomen is er meer nodig dan een ambulance met bemanning. ‘Opschaling’ is dan aan de orde. Dat verloopt via de MKA. Het eerste ambulanceteam dat ter plaatse komt coördineert de hulpverlening totdat er een leidinggevende arriveert. Dat betekent een verkenning van de situatie en contact leggen met brandweer en politie. Ook kan een Mobiel Medisch Team (MMT) ingezet worden. Dat bestaat uit een speciaal opgeleid arts (chirurg of anesthesist) en een gespecialiseerde verpleegkundige. Slachtoffers worden net als in gewone situaties, ter plaatse gestabiliseerd en klaar gemaakt voor vervoer naar een ziekenhuis.