Vervoer patiënt


Tijdens het vervoer van de patiënt blijft de ver-pleegkundige regelmatig controles uitvoeren van bijvoorbeeld de bloeddruk.
 
De chauffeur doet het zwaailicht en de sirene aan als hij zo snel mogelijk door het verkeer moet komen. Soms is het juist zaak zo voorzichtig mogelijk te rijden, bijvoorbeeld met een patiënt met rugletsel. In het ziekenhuis wordt de patiënt meestal overgedragen aan een arts of verpleegkundige van de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH).