Nieuwe ambulancekleding: introductie

Waarom nieuwe ambulancekleding?

De huidige ambulancekleding lijn is inmiddels 15 jaar oud en heeft onder meer ingeboet aan herkenbaarheid. Het bestuur van Ambulancezorg Nederland heeft daarom besloten dat het tijd wordt voor de ontwikkeling van een nieuwe kledinglijn voor ambulancehulpverleners.

Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) is aangetrokken als projectleider. Zij hebben veel ervaring met het begeleiden van grote kledingtrajecten. Ambulancezorg Nederland is in het traject onder meer verantwoordelijk voor de communicatie richting de Regionale Ambulancevoorzieningen.

Illustratie kledingtraject

Voor het kledingtraject is een projectstructuur en een globale planning opgesteld. AZN heeft, om zoveel mogelijk zaken die te maken hebben met de huidige projectfase, namelijk ‘Fase 1: inventariseren en opleveren kledingontwerp’, in een illustratie verwerkt. In de illustratie zijn op hoofdlijnen de belangrijkste stappen te zien, alsook de projectstructuur en de planning van Fase 1. De illustratie is verspreid onder alle Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV's).

Landelijke online enquĂȘte

Iedereen in de sector ambulancezorg is het ermee eens dat alle RAV’s betrokken moeten worden bij de totstandkoming van het ontwerp voor de nieuwe ambulancekleding. Iedereen is het er ook mee eens dat het onmogelijk is hierover met 5600 mensen rond de tafel te gaan. De oplossing waarmee toch ieders wensen opgehaald kunnen worden, is een online landelijke enquête. Via deze enquête kunnen alle mensen werkzaam in de sector plaats- en tijdonafhankelijk hun mening en wensen aangeven. De online enquête wordt in mei 2016 verspreid onder alle RAV's. Dit is ook terug te zien in deze illustratie.

Stuurgroep, Klankbordgroep en Projectgroep

Naast de landelijke enquête wordt ook een aantal overleggroepen gevormd, te weten: een stuurgroep, een projectgroep en een klankbordgroep. Deze groepen (met elk hun eigen bevoegdheden) zijn ook opgenomen in de illustratie. Namens elke RAV heeft in de klankbordgroep 1 vertegenwoordiger zitting.

Kleding updates

AZN houdt alle medewerkers in de ambulancesector middels zogenaamde 'kleding updates' op de hoogte van ontwikkelingen in het kledingtraject. Deze kleding-updates worden via de mail verspreid via de communicatieadviseurs van de RAV's, die de berichtgeving via de eigen interne communicatiekanalen kunnen verspreiden in de organisatie.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden via secretariaatazn@ambulancezorg.nl.