Ambulancehulpverleners testen nieuwe kleding in draagproef

Kleding Update nr. 23 + draagproefflyer – januari 2019

Ambulancehulpverleners testen nieuwe kleding in draagproef

Het kledingtraject is in volle gang. Kledingleverancier Wiltec heeft inmiddels verschillende RAV’s bezocht om kennis te maken, wensen en behoeften te bespreken en om de maten op te nemen van ambulancehulpverleners. De facilitair managers zijn momenteel in de lead. Zij zitten tot over hun oren in het optuigen van het logistieke proces voor hun RAV.

Landelijke draagproef

Zoals je al hebt kunnen lezen in de Kleding Update van december jl., start de landelijke draagproef op 6 februari. De draagproef loopt tot en met 27 februari. Drie weken dus. De leden van de Klankbordgroep Kleding testen in deze periode de kleding, samen met een collega die zij zelf hebben gekozen. Voor de meeste regio’s geldt dat dit om een man en een vrouw gaat.

Doel draagproef

Het doel van de draagproef is het testen van het draagcomfort en de functionaliteit van de kleding. Is de pasvorm naar wens? Zitten de zakken op de juiste plek? En zit die lus daar wel goed? Het ontwerp van de kleding en de stoffen liggen vast. Die staan in de draagproef dus niet ter discussie.

Bijeenkomst

Om de 55 draagproefdeelnemers goed te informeren over de draagproef, hebben we voor hen een bijeenkomst georganiseerd in Uden, op locatie bij leverancier Wiltec. Tijdens deze sessie krijgen de draagproefdeelnemers uitleg over de draagproef en de manier waarop zij hun bevindingen over de testkleding kunnen terugkoppelen. Uiteraard krijgen ze dan ook de draagproefkleding uitgereikt. We sluiten het programma af met een kijkje in de kledingkeuken middels een rondleiding bij Wiltec.

Projectgroep Kleding

Nadat de draagproef is geëindigd vullen alle draagproefdeelnemers een uitgebreide online vragenlijst in over de kleding. Als alle ingevulde vragenlijsten geretourneerd zijn (begin maart) komen de Projectgroep Kleding en kledingontwerpster Karin Slegers bij elkaar om de uitkomsten van de vragenlijsten te bespreken en te beoordelen. Bij dit overleg sluit ook de producent van de kleding aan. Aan de hand van de kleding laat de producent de projectgroep zien welke gevolgen een eventuele aanpassing heeft voor de kleding en/of het ontwerp. Dit helpt de projectgroepleden bij het bepalen of een ingediend verzoek tot aanpassing wel/niet, kan, of moet, worden doorgevoerd.

Definitieve ontwerpen & productie

De ontwerpster gaat na de sessie met de Projectgroep aan de slag met het, waar nodig, doorvoeren van de door de projectgroep goedgekeurde aanpassingen aan de kleding. De uiteindelijke ontwerpen worden gebruikt voor de productie van de kleding voor de RAV’s.

Uitlevering kleding aan RAV’s

Als alles gaat zoals gepland, wordt de definitieve kleding rond de zomer van 2019 uitgeleverd aan de helft van de Regionale Ambulancevoorzieningen, te weten: Ambulancezorg Groningen, RAV Fryslân, UCMG Ambulancezorg, GGD Flevoland, RAV Hollands Midden, RAV Zuid-Holland Zuid, RAV Limburg-Noord, RAV Limburg Zuid, Ambulance Oost, Ambulance IJsselland, VR Gelderland-Midden en RAV Gelderland Zuid.

De andere RAV’s krijgen de kleding op een later moment uitgeleverd. Wanneer en hoe dat precies voor jouw RAV geregeld is, kan je Facilitair Manager je vertellen.

Communicatie draagproef

Vanzelfsprekend moet iedereen in Nederland weten dat je vanaf 6 februari t/m 27 februari ambulancehulpverleners tegen kunt komen die andere kleding dragen dan mensen gewend zijn.

Net zo belangrijk is het dat iedereen weet dat de mensen in de nieuwe ambulancekleding, de vertrouwde ambulancehulpverleners zijn met dezelfde bevoegdheden, kennis en kunde. Dit gaan we op verschillende manieren proberen over te brengen aan het brede publiek. AZN zet hierbij in op de landelijke media, landelijke (zorg)koepels en relaties. AZN vraagt RAV’s de eigen regionale pers en andere regionale contacten zoals de eigen zorgpartners actief te informeren.

AZN ontwikkelt een aantal communicatiemiddelen die via de communicatieadviseurs aan RAV’s worden aangeboden. RAV’s kunnen de middelen gebruiken in hun communicatie over de draagproef. Deze informatieflyer is hier een voorbeeld van.

Social media: deel, like, repost en retweet!

Natuurlijk wordt ook social media ingezet om het brede publiek te informeren over de draagproef. AZN maakt een aantal social posts die zowel AZN als de RAV’s via de eigen sociale kanalen kunnen verspreiden. Dus kom je deze berichten tegen op Twitter, Facebook of Instagram? Retweet, like, deel en repost ze dan vooral! Gebruik daarbij ook altijd de hashtag #dmvda.

Meer weten?

  • Heb je vragen over hoe een en ander geregeld is met de kleding binnen jouw RAV? Stel je vragen dan aan de Facilitair Manager werkzaam in jouw RAV.
  • Heb je vragen over de regionale communicatie inzake de draagproef? Stel ze dan aan de communicatiefunctionaris werkzaam in jouw RAV.
  • Heb je vragen over de landelijke draagproef? Mail ze naar n.toby@ambulancezorg.nl
  • Heb je vragen over de landelijke communicatie inzake de draagproef? Mail ze naar n.toby@ambulancezorg.nl