Kleding Update nr. 19 - juli 2018

Kleding Update nr. 19 - juli 2018

Het is zomer. Voor velen betekent dit vakantietijd. Het kledingtraject AZN gaat echter achter de schermen in volle gang door. Omdat het warm is en we je niet te lang willen vermoeien met lappen tekst, hebben we in deze kleding update heel pragmatisch alle highlights kort en bondig onder elkaar gezet.

 1. De werkzaamheden voor de wastest zijn in volle gang.
   
 2. Tweede week oktober: de Landelijke draagproef vindt plaats. 
   
 3. De feedback die draagproefdeelnemers geven op de kleding worden de dagen na de draagproef besproken door projectleider en kledingontwerper Karin Slegers. Als daar aanpassingen van de artikelen uit voortkomen worden die besproken met de leverancier voordat de definitieve productie van start gaat.
   
 4. Medio november: levering en beoordeling standmonsters. Standmonsters zijn monsters die in de definitieve uitvoering zijn en als basis dienen voor de productie. Als er gedurende de contractperiode discussie is over de uitvoering van de artikelen, kunnen we op de standmonsters terugvallen voor de beoordeling van de opmerkingen. 
   
 5. Eind november: start confectie van de artikelen die nodig zijn voor de uitlevering aan de RAV’s die participeren in de 1ste cluster.

Een goede zomer gewenst!