Kleding Update nr. 18

Kleding Update nr. 18

De eerstvolgende mijlpaal in het kledingtraject is de landelijke draagproef. Je hebt ongetwijfeld al vernomen dat de draagproef om goede redenen later plaatsvindt dan in mei, zoals aanvankelijk gepland was. In deze Kleding Update vertellen we je er graag meer over.

Tijdens de draagproef testen de leden van de Klankbordgroep Kleding de ambulancekleding op pasvorm en comfort. Ook worden andere aspecten van de kleding getest, zoals de plaatsing van de zakken en lussen. AZN levert voorafgaand aan de draagproef formulieren aan waarop de ‘de test-professionals’ hun bevindingen over de kleding kwijt kunnen. Deze bevindingen worden na de draagproef besproken met de projectleider en ontwerpster. Waar mogelijk en waar nodig, worden opmerkingen en wensen die voorkomen uit de draagproef doorgevoerd.

Leden Klankbordgroep Kleding

De leden van de Klankbordgroep Kleding zijn gevraagd om de kleding te testen tijdens de landelijke draagproef. Een logische keuze, want de Klankbordgroep is al vanaf het begin nauw en actief betrokken bij het kledingtraject. Onlangs zijn ze allemaal naar Utrecht afgereisd, waar de kledingleverancier die de voorlopige gunning heeft gekregen, hun kledingmaten heeft opgenomen. Zo weten we zeker dat de klankbordgroepleden kleding ontvangen voor de draagproef in de juiste maten.

Collega

Elk lid van de Klankbordgroep Kleding heeft een collega uitgenodigd om samen met hem of haar de draagproef te doen. Dat betekent dus dat binnen elke RAV twee ambulanceprofessionals de kleding zullen testen. Er is hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede man-/vrouwverdeling. Ook zijn tijdens de draagproef, vanzelfsprekend, zorgambulancemedewerkers vertegenwoordigd.

Kleurecht

Om tijd te winnen was aanvankelijk bedacht dat de draagproefkleding geproduceerd zou worden met stoffen die de leverancier nog op voorraad had liggen. Het verven van grote hoeveelheden stoffen in de werkelijke ambulancekleding-kleuren kost namelijk veel tijd. Maar al snel gaven veel ambulanceprofessionals aan dat zij de draagproef heel graag in de werkelijke kleuren willen doen. Die roep was zo groot dat de Stuurgroep Kleding hier gehoor aan heeft gegeven. Dit betekent dat de leverancier die de definitieve gunning krijgt, alle kleding voor de landelijke draagproef in de ‘echte kleuren’ zal produceren, ondanks dat dit meer tijd vergt.

Aanpassingen

Vorige maand hebben de professionals uit de Projectgroep Kleding de monsterbeoordeling gedaan. Mocht je dit gemist hebben, lees dan nog even Kleding Update nr. 17. De opmerkingen en wensen die uit de monsterbeoordeling naar voren zijn gekomen, worden op dit moment verwerkt. Zo zorgen we dat de kleding die straks tijdens de landelijke draagproef getest gaat worden, de definitieve kleding zo dicht mogelijk nadert. 

Periode

Om bovengenoemde redenen vindt de draagproef dus later plaats dan in de maand mei. Zodra de exacte periode bekend is, informeren we alle RAV’s. Overigens ook niet onbelangrijk om te vermelden: voorafgaand aan de draagproef wordt ook nog een wastest uitgevoerd. Dat is een van de eisen in de aanbesteding. De landelijke draagproef duurt twee weken, inclusief het tussendoor wassen van de gedragen kleding. RAV’s geven zelf invulling aan de draagproef. Zo is het bijvoorbeeld aan de RAV’s zelf of zij tijdens de draagproef voorrang geven aan het wassen van de draagproefkleding ten opzichte van de andere kleding.

Communicatie

Iedereen ziet tijdens de draagproef de nieuwe ambulancekleding voor het eerst. En dan hebben we het natuurlijk niet alleen over je collega’s, maar ook over bijvoorbeeld patiënten, omstanders, huisartsen, ziekenhuismedewerkers, je ega en je buurvrouw. Het is daarom prettig dat zoveel mogelijk mensen weten dat ze in hun regio twee ambulancemedewerkers kunnen treffen die andere ambulancekleding dragen dan men gewend is. Vanuit AZN zetten we daarom in op publiciteit via de landelijke media. RAV’s kunnen de landelijke communicatielijn desgewenst gebruiken als leidraad voor de eigen regionale communicatie, bijvoorbeeld richting de regionale media en richting de eigen ketenpartners zoals HAP-en, ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Big Bang

De Stuurgroep Kleding heeft in haar laatste vergadering aangegeven dat zij graag ziet dat zoveel mogelijk RAV’s tegelijk overgaan op de nieuwe kleding. Uit een inventarisatie onder de RAV’s blijkt dat de kledingcontracten van de meeste RAV’s eindigen rond eind 2018, begin 2019. Om die reden is de uitlevering van de nieuwe kleding ook gepland rond die periode. Het is overigens niet haalbaar voor de producent om alle RAV’s in één keer van kleding te voorzien. De facilitair managers delen alle RAV’s daarom op in drie clusters, waarbij de RAV’s die zijn ingedeeld in cluster 1 als eerste cluster de kleding uitgeleverd krijgen, daarna volgen de RAV’s in de clusters 2 en 3.

Vragen

We houden je zoals gezegd op de hoogte van het moment waarop de landelijke draagproef plaats zal vinden. Heb je toch nog vragen of wil je meer informatie, trek je collega die zitting heeft in de Klankbordgroep- of Projectgroep Kleding even aan de mouw. Lukt dat niet, mail je vraag dan naar n.toby@ambulancezorg.nl.